Bericht van de Curator d.d. 19 september 2014

Op 16 september 2014 is Wlan Shop BV (kvk nr: 32135886) failliet verklaard. Mr. C.J. Hofman van de rechtbank Midden-Nederland is daarbij tot rechter-commissaris benoemd en mr. L. Kuiper, kantoorhoudende bij Beks & Beks Advocaten te Hilversum, is aangesteld tot curator.

Als u een vordering hebt op de gefailleerde vennootschap, kunt u deze bij de curator ter verificatie indienen, gelieve onder bijvoeging van de bewijsstukken waaruit uw vordering blijkt. Dit kan via een online formulier op de website van het kantoor van de curator (www.beks.nl) dan wel per post of email:


L. Kuiper, curator i.h.f.v. Wlan Shop BV
Postbus 2383
1200 CJ Hilversum
E: wlanshop@beks.nl